KSIĄŻKA
DUSZPASTERSTWO SREDNIOWIECZNEJ WSI
O początkach Parafii w Świniarach

Opis książki
Spisany na początku XIV wieku Żywot św. Kingi wspomina o drodze z Korczyna do Pacanowa, gdzie święta księżna spotkała trędowatego i udzieliła mu pomocy. Przy tej drodze  również na początku XIV wieku, stosunkowo blisko siebie stanęły trzy kościoły i powstały parafie: Ostrowce, Świniary i Biechów. Utworzone na początku XIV wieku parafie, niezmienione przetrwały do drugiej połowy XX wieku, a ich losy wpisują się w ponad tysiącletnią historię polskiego chrześcijaństwa. Książka jest opowieścią o uwarunkowaniach rodzącego się duszpasterstwa na  terenie zwanym dziś Ponidzie – ongiś części kasztelanii wiślickiej, w czasach bardzo odległych i słabo udokumentowanych przez źródła. Kolejno przybliża historyczne tło i okoliczności powstania wymienionych trzech parafii oraz sylwetki ich twórców i opiekunów. Ukazuje pierwsze dziesięciolecia funkcjonowania nowych kościołów w czasach schizmy w Kościele Zachodnim i świętej królowej Jadwigi. W oparciu o coraz liczniejsze przekazy źródłowe, przedstawia życie religijne, ale i codzienność wiernych, łącznie z ich problemami, które znajdujemy  w zachowanych zapiskach sądowych. Stan źródeł i  względy osobiste powodują, że w centrum zainteresowania autorki pozostaje parafia w Świniarach.


Okładka książki

Helena Kręt - autor książki
Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, emerytowany kustosz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: "Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły", Kraków 1987; "Życie codzienne Jadwigi i Jagiełły", Kraków 2005; "Śladami świętej Jadwigi. Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie, Kraków 2008.

 

>>KUP KSIĄŻKĘ <<